Uit recent onderzoek van de TNO. Heeft de fietsersbond, Milieudefensie en Natuur & Milieu aangegeven de verkoop van de snorscooters (25 km/u) met verbrandingsmotor zo snel mogelijk te willen verbieden.

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat een snorscooter (25 km/u) aanzienlijk meer schadelijke stoffen uitstoot dan een bromscooter (45 km/u). Sommige snorscooters verspreiden twintig keer zo veel koolmonoxide als is toegestaan en vier keer meer fijnstof dan een dieselauto.

De uitstoot van de snorscooter ligt ver boven de wettelijke normen. In eerste instantie heeft staatssecretaris Wilma Mansveld besloten om strengere controles op brom- en snorfietsen uit te willen voeren. Alleen de organisatie vinden die maatregel niet genoeg. Zij pleiten ervoor dat de verkoop van snorscooters verboden moeten worden.

De Fietsersbond hoopt dat door de aangekondigde strengere Europese regels in 2017 dat de snorscooter vanzelf uit het straatbeeld verdwijnt. Ze vinden dat bijna alle snorscooter te hard rijden op de drukke fietspaden en hierdoor sneller gevaarlijke situaties en ongelukken creëren.