In Amsterdam is de scooter razend populair. Er rijden momenteel ongeveer 52 duizend  snor- en bromscooters rond, waarvan 26 tot 44 procent een tweetaktmotor heeft. Dat betekent dat er minstens 13 duizend zeer vervuilende scooters in de Amsterdam rondrijden.

De teller in Nederland staat op ruim een miljoen scooters en brommers. Dit is in de afgelopen 10 jaar verdubbeld. Een woordvoerder van de Bovag zegt dat 'volgens een grove schatting' nu vermoedelijk een kwart tot een derde een tweetaktmotor heeft. Daarvan staat volgens hem een groot deel stil in schuurtjes.

Uit een studie van Nature, blijkt dat de tweetaktscooter nog slechter is dan gedacht. Deze scooters zijn makkelijk te herkennen door het knetterende geluid. Het blijkt zelfs dat deze scooter tot duizenden malen vuiler is dan een moderne bestelbus.

Onderzoekers van het Zwitserse Paul Scherrer Instituut hebben de studie mede uitgevoerd en geven aan dat het bij een stoplicht wachten achter een draaiende scooter zeer slecht is voor de gezondheid.

Strengere eisen

De eisen die in Europa gesteld worden aan auto’s en vrachtwagens worden steeds strenger. Dit zou eigenlijk ook het geval moeten zijn bij de scooters en bromfietsen. De Europese Commissie is voorstander van strengere regels m.b.t. de scooters en bromfietsen. Ondanks dat de scooter nog geen procent van alle brandstof verbruikt, is de verwachting wel dat hun aandeel in de luchtverontreiniging in 2020 groter zal zijn dan die van al het andere straatverkeer samen.

Nieuwe modellen

De nieuwe modellen die op de markt komen hebben een viertaktmotor of zijn elektrisch. Ondanks dat er steeds meer mensen overstappen op elektrisch, blijft dat aantal toch nog achterlopen op de rest. Wie echt schoon wil kiest voor elektrisch. Uit een studie die TNO vorig jaar deed, blijkt dat viertaktmotoren bijna altijd de Europese uitstootnormen overschrijden.

Verbod

De maatregelen om de tweetakt uit het straatbeeld te krijgen zou een groot effect kunnen hebben op de luchtkwaliteit. Enkele Chinese steden hebben zo’n verbod al ingesteld. In het zuidoostelijke Guangzhou daalde de vervuiling van het verkeer met driekwart. In het nabijgelegen Donguan, waar zo’n verbod niet geldt, is de vervuiling gemiddeld bijna vier keer zo groot, terwijl er een derde minder verkeer is.