De regio Stedendriehoek wil dat er een betere verbinding komt tussen Apeldoorn, Deventer en Zutphen voor berijders van elektrische fietsen.

De samenwerkende gemeenten in deze regio merken dat er door de elektrische fiets een heel nieuwe groep weggebruikers is ontstaan. Er kunnen eenvoudiger grotere afstanden worden afgelegd, en met hogere snelheden, dan met gewone fietsen.

Ook de bedrijven kunnen hiervan profiteren. De elektrische fiets biedt een goed alternatief voor de auto en het gebruik van een elektrische fiets zorgt voor minder parkeerproblemen, lagere kosten en wellicht zelfs minder ziekteverzuim. De Stedendriehoek ziet daarnaast nieuwe mogelijkheid om de recreatieve gebieden Veluwe, IJssel, Achterhoek en Sallandse heuvelrug met elkaar te verbinden en ook binnen bereik te brengen van dorpen en steden die wat verder weg liggen.

Het is mogelijk dat de 'snelle verbindingen' tot stand komen via aanpassing van bestaande routes, maar het is ook denkbaar dat er nieuwe paden worden aangelegd.