Per 1 januari 2014 gaan Stichting Batterijen (Stibat) en de producenten en importeurs van elektrische fietsen samenwerken op het gebied van inzameling en recycling van accu’s van elektrische fietsen.

Stibat

Stibat gaat op een verantwoorde en veilige manier zorgdragen voor de inzameling en recycling van fietsaccu’s. Ze gaan dit doen door te zorgen voor de sortering en de verstrekking van de juiste inzamelmiddelen.

Daarnaast zal Stibat aan consumenten algemene voorlichting gaan geven. Ook zullen ze zorgdragen voor specifieke instructies aan verkooppunten van elektrische fietsen en verzorgen ze het volledige logistieke traject. Ze willen ook afspraken gaan maken met gecertificeerde recyclers. Op deze manier wil Stibat de producenten en importeurs van batterijen voor elektrische fietsen helpen om aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen. Volgens het Besluit beheer batterijen en accu’s moet de consument zijn oude fietsaccu kunnen inleveren bij ieder verkooppunt van elektrische fietsen.

Nieuwe afvalstroom

Jan Bartels (directeur Stibat) geeft aan: “Met de komst van de elektrische fiets wordt de fietsbranche geconfronteerd met een nieuwe afvalstroom. Jaarlijks komen er circa 200.000 accu’s op de Nederlandse markt die gebruikt worden voor elektrische fietsen. Aan het einde van de levensduur van deze accu’s, moeten deze daarna op verantwoorde wijze gerecycled worden. Fabrikanten en importeurs van elektrische fietsen zijn verplicht deze accu’s weer in te nemen en op verantwoorde wijze te verwerken. Door onze jarenlange ervaring met het veilig en verantwoord inzamelen van draagbare en industriële batterijen kunnen wij deze afvalstroom prima inpassen in onze bestaande structuur”.

Ontlasten van de individuele leverancier en retailer

 René Takens, CEO Accell Group en tevens voorzitter van afdeling Fietsen RAI Vereniging geeft aan: “De fietsindustrie wil een bijdrage leveren aan een verantwoorde wijze van de inzameling en verwerking van fietsaccu’s waarbij de individuele leverancier en retailer zoveel mogelijk ontlast wordt. Stibat is een partij die met haar dienstverlening hierin tegemoet komt. Zij hebben de expertise in huis en reeds ervaring in andere branches. De samenwerking met Stibat is een vrijblijvend advies. Het is de verantwoordelijkheid van iedere ondernemer om de fietsaccu’s op de juiste wijze in te zamelen en te verwerken”.

Bron: Stibat