De gemeente Utrecht heeft een nieuw actieplan geluid opgesteld. Op basis van in 2013 vastgestelde geluidsbelastingskaarten beschrijft het actieplan de mogelijkheden voor vermindering van geluidsoverlast in Utrecht.

Volgens de Europese richtlijnen, moeten gemeenten eens in de vijf jaar een actieplan geluid maken. Het laatste Utrechtse actieplan geluid dateert uit 2008. Daarom is er dus opnieuw een actieplan opgesteld. 

De grootste geluidsproblemen in Utrecht doen zich volgens de gemeente voor in straten met veel autoverkeer en woningen dicht op de weg, zoals de St. Josephlaan en de Adelaarstraat. Het actieplan laat zien welke mogelijkheden én moeilijkheden er zijn om het geluid van het autoverkeer in de stad terug te dringen. 

Er worden diverse maatregelen beschreven om de geluidsituatie de komende jaren te verbeteren. Denk hierbij aan: meer OV en fietspaden, stiller asfalt en snelheidsverlagingen, tot stillere bussen en trams, vergroening van bermen en betere geluidsschermen. Ook moeten er meer pizzakoeriers op elektrische scooters gaan rijden.

Kwaliteit openbare ruimte

Om Utrecht aantrekkelijk en bereikbaar te maken en te houden, werkt de gemeente aan de kwaliteit van de openbare ruimte en stimuleert de gemeente het gebruik van openbaar vervoer, fiets en schone vervoersmiddelen.

Deze aanpak leidt op verschillende plekken tot minder autoverkeer en levert daarmee een positief effect op voor de hoeveelheid geluid. Door bij aanpassing en onderhoud van wegen ook meteen stil asfalt aan te leggen, verbetert de geluidssituatie nog verder, aldus de gemeente.

Bron: De Utrechtse Internet Courant