Uit onderzoek van De Gezonde Stad kwam naar voren dat de 2-takt scooters en brommers het meest vervuilende vervoermiddel is in de stad. Uit dit onderzoek bleek dat 44% van alle scooters en brommers (85.000) in Amsterdam een 2-takt motor heeft. Het stadsbestuur is er jarenlang vanuit gegaan dat de 2-takt scooters op een gegeven moment uit het straatbeeld zouden verdwijnen. Dit omdat er nog nauwelijks 2-takt scooters worden verkocht. Dat er nog zoveel vervuilende scooters rondrijden heeft grote gevolgen voor de luchtkwaliteit en de gezondheid van de mensen in de stad.

Nog vervuilender dan een vrachtwagen

Het is ernstig maar waar, de scooter stoot meer vervuilende stoffen af per gereden kilometer dan een vrachtwagen. De 2-takt scooter is nog eens extra vervuilend.

De 2-takt scooters hebben een zeer verouderde technologie. Deze scooters leveren veel meer extra fijnstof en roet af. Vooral de roet wordt gezien als de boosdoener van schadelijke luchtvervuiling in de stad.

Amsterdam is een scooterstad

Tegenwoordig is Amsterdam zonder scooters niet meer voor te stellen. Momenteel rijden er meer dan 85.000 scooters en brommers rond. 11% van de Amsterdammers heeft een scooter en dit aantal blijft maar groeien. Momenteel rijden er nog teveel 2-takt scooters rond. Daarom is het belangrijk dat de overheid maatregelen gaat nemen tegen deze vervuilende scooter.

Maatregelen

Er is door De Gezonde Stad een onderzoeksrapport samengesteld. Hierin staan ook aanbevelingen. De gemeente zal een belangrijke taak hebben om erop toe te zien dat de 2-takt scooters zo snel mogelijk uit het straatbeeld verdwijnen.

Ook moet er een goede infrastructuur geboden worden voor de schone variant: de elektrische scooter. Door het ontbreken van laadfaciliteiten is het voor veel mensen nog een drempel om over te stappen op de elektrische scooter.